top of page

Arrangementer

Bærum Open er vårt elitelag Bærum Basket og samarbeidsklubbene Sandvika, Lommedalen og EB-85 sitt arrangement. Dato for neste arrangement er september 2024.

Det finnes også mange andre cup'er:

Easybasket for de minste

For de yngste årgangene er det EASYBASKET som gjelder. For oversikt over kommende arrangementer klikk her.
 

EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring

  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta

  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt

  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter

  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter

  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil

  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

Les mer om EasyBasket hos Norges basketball Forbund.

Spillerutvikling (SPU) U13-U15

Norges Basketballforbund arrangerer også SPILLERUTVIKLING (SPU) for spillere i årganger U13-U15.

Les mer om dette her. Påmelding skjer via din lagkontakt før sesongstart. 

bottom of page